Khác biệt giữa các bản “Hình chữ nhật”

Trong hai cạnh đối và song song với nhau, cạnh dài hơn (A) được gọi là chiều dài, cạnh ngắn hơn (B) gọi là chiều rộng.
 
== Chu vi ==
== Chu vi hình chữ nhật và nửa chu vi hình chữ nhật(*) ==
[[Chu vi]] hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó:
: <math>\left (a + b \right) \times 2</math>
''Nửa chu vi hình chữ nhật là tổng của chiều dài và chiều rộng. Muốn tìm nủa chu vi hình chữ nhật, có hai các:''
 
''C1: Nửa CV = P : 2''
 
''C2: Nửa CV = D + R''
 
(*) Công thức này áp dụng cho toán tổng tỉ, hiệu tỉ, tổng hiệu của lớp 4 nhiều nhất
 
== Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật ==