Khác biệt giữa các bản “Hoàng Lê nhất thống chí”

thay đổi nội dung phần dịch thuật
(Sửa đội nội dung phần dịch thuật)
(thay đổi nội dung phần dịch thuật)
'''                                          Bảo Lạc không trời báo oán xưa”'''
 
'''Kết quả đối chiếu so sánh nội dung in trên trang 556 từ bản dịch của Ngô Tất Tố so với nội dung in trên trang 477 từ bản dịch của Kiều Thu Hoạch cho thấy, Kiều Thu Hoạch đã sao chép y  hệt  14  chữ  Ngô  Tất  Tố  đã  dịch  sớm  hơn  trước  đó đã  20  năm.'''                   
 
== Xem thêm ==
4

lần sửa đổi