Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Israel (thống nhất)”

 
[[Thể loại:Solomon]]
[[Thể loại:Cựu vương quốc]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ khởi đầu thế kỷ 11 TCN]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ chấm dứt thế kỷ 10 TCN]]
[[Thể loại:Khởi đầu thế kỷ 11 TCN ở châu Á]]
[[Thể loại:Chấm dứt thế kỷ 10 TCN ở châu Á]]
249.563

lần sửa đổi