Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

→‎Nội dung: Nguyên bản là "Chúng ta đã nhân nhượng"
(Đã lùi lại sửa đổi 35748548 của 14.177.106.81 (thảo luận))
(→‎Nội dung: Nguyên bản là "Chúng ta đã nhân nhượng")
{{quotation|
Hỡi đồng bào toàn quốc!<br />
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phảiđã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!<br />
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.<br />
Hỡi đồng bào!<br />
Người dùng vô danh