Khác biệt giữa các bản “Sellapan Ramanathan”

không có tóm lược sửa đổi
n
|năm=2010
|lý do=1 câu}}
{{chờ chút}}
Sellapan Ramanathan là [[tổng thống]] thứ sáu và đương nhiệm của [[Singapore]].
{{sơ khai}}
{{đang viết}}
{{trung lập}}
Sellapan Ramanathan là [[tổng thống]] thứ sáu và đương nhiệm của [[Singapore]].
{{wikify}}
 
{{Tổng thống Singapore}}
Người dùng vô danh