Khác biệt giữa các bản “Ngao Bái”

 
== Làm quan ==
Dưới thời Thanh Thái Tông<ref>Tức Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực.</ref>, ông giữ chức vụ Phó Đô Thống Chính Lam Kỳ từng nam chinh bắc phạt. Nổi tiếng nhấttrận chiến Tùng Cẩm bắt sống [[Hồngcánh Thừatay Trù]]phải của chiêuTúc hàngThân [[TổVương ĐạiHào Thọ]]Cách.
 
Từng nam chinh bắc phạt. Nổi tiếng nhất là trận chiến Tùng Cẩm bắt sống [[Hồng Thừa Trù]] và chiêu hàng [[Tổ Đại Thọ]].
 
Ngoài ra, Ngao Bái đối đãi với Hoàng Thái Cực vô cùng trung thành. Năm Hoàng Thái Cực băng hà, Đa Nhĩ Cổn lao vào cuộc tranh giành đế vị với Hào Cách – con trưởng của Hoàng Thái Cực. Ngao Bái đã quỳ gối trước linh vị của Hoàng Thái Cực thề sống chết bảo vệ Hào Cách, thậm chí dùng kiếm uy hiếp Đa Nhĩ Cổn khiến Đa Nhĩ Cổn không thể không thoái nhượng.
Người dùng vô danh