Khác biệt giữa các bản “Ngược đãi động vật”

 
==Tổng quan==
[[Tập tin:Nycticebus tooth removal 01.jpg|300px|nhỏ|phải|Một con culi đau đớn khi bị nhổ răng]]
Các cách tiếp cận khác nhau đối với các luật liên quan đến hành động tàn ác, tàn nhẫn của thú vật diễn ra ở các hệ thống pháp lý khác nhau trên khắp thế giới. Ví dụ, một số luật chi phối các phương pháp giết động vật để làm thực phẩm, quần áo hoặc các sản phẩm khác và các luật khác liên quan đến việc giữ thú để giải trí, giáo dục, nghiên cứu hoặc vật nuôi. Có một số cách tiếp cận khái niệm về vấn đề tàn ác đối với động vật. Ví dụ, phúc lợi động vật cho rằng không có gì sai trái khi sử dụng động vật cho các mục đích con người, như thực phẩm, quần áo, giải trí và nghiên cứu, nhưng nó nên được thực hiện theo cách giảm thiểu đau đớn và đau khổ không cần thiết, đôi khi được gọi là điều trị "nhân đạo" kể cả việc [[an tử động vật]].
 
Những người ủng hộ lợi dụng tranh luận từ vị trí của chi phí và lợi ích và khác nhau về kết luận của họ đối với phép tắc đối xử với động vật. Một số người sử dụng lao động lập luận về cách tiếp cận yếu hơn, gần với vị trí phúc lợi động vật, trong khi những người khác tranh luận về một vị trí tương tự như các quyền của động vật. Các nhà lý thuyết về quyền con vật chỉ trích các vị trí này, lập luận rằng những từ "không cần thiết" và "nhân văn" có nhiều cách giải thích khác nhau, và động vật có các quyền cơ bản. Họ nói rằng cách duy nhất để bảo vệ động vật là chấm dứt tình trạng của họ như là tài sản và để đảm bảo rằng chúng không bao giờ được sử dụng làm hàng hóa.
 
==Các dạng==
===Bỏ bê===