Khác biệt giữa các bản “Đồng(I) bromua”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{chembox | verifiedrevid = 411104199 | Name = Đồng(I) bromua | IUPACName=Đồng(I) bromua | ImageFile = Copper(I)-bromide-sample.jpg | ImageName = Mẫu củ…”)
 
}}
}}
 
'''Đồng(I) bromua''' là hợp chất hóa học với công thức '''CuBr'''. Chất rắn [[nghịch từ]] này sử dụng cấu trúc [[polyme]]giống như chất [[kẽm sulfua]]. Hợp chất này được sử dụng rộng rãi trong quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ và như laser đồng bromua.
 
==Tính chất và cấu trúc==
Là hợp chất không màu, mặc dù các mẫu thường có màu do sự có mặt của các tạp chất đồng(II)<ref>Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. {{ISBN|0-12-352651-5}}.</ref>. Ion đồng (I) cũng bị oxy hóa dễ dàng trong không khí. Nó thường được điều chế bằng cách cho muối đồng(II) với sulfit với sự xúc tác của bromua.<ref name=Hartwell>This report gives a procedure for generating CuBr: {{OrgSynth | author = Jonathan L. Hartwell | title = o-Chlorobromobenzene | collvol = 3 | collvolpages = 185 | year = 1955 | prep = cv3p0185}}.</ref> Ví dụ, việc cho đồng(II) bromua với sulfit tạo ra đồng(I) bromua và [[hydro bromua]]:
:2 CuBr<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + SO<sub>3</sub><sup>2&minus;</sup> → 2 CuBr + SO<sub>4</sub><sup>2&minus;</sup> + 2 HBr