Khác biệt giữa các bản “Đồng(I) bromua”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
:ArN<sub>2</sub><sup>+</sup> + CuBr → ArBr + N<sub>2</sub> + Cu<sup>+</sup>
 
{{chem|CuBr(CH|3|)|2}} nói trên được sử dụng rộng rãi để tạo ra các chất thử organocopper<ref name = Jaro/>. Các phức hợp liên quan của CuBr là các chất xúc tác cho quá trình trungtrùng hợp nguyên tử Atom.
 
==Tham khảo==