Khác biệt giữa các bản “Tống Khâm Tông”

== Làm hoàng thái tử ==
 
Hoàng tử Triệu Đản là con trai trưởng của Huy Tông hoàng đế với hoàng hậu đầu tiên là [[Vương hoàng hậu (Tống Huy Tông)|Vương thị]]; chào đời vào ngày [[23 tháng 5]] năm [[1100]]<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Academia_Sinica Academia Sinica - Chuyển hoán Trung Tây 2000 năm]</ref><ref>''[[Tục tư trị thông giám]]'', [[:zh:s:續資治通鑑/卷086|quyển 86]]</ref>, tức ngày Ất Dậu tháng 4 ÂL năm Nguyên Phù thứ ba đời [[Tống Huy Tông]] tại điện Khôi Ninh. Khi đó cha ông vừa lên ngôi chưa đầy nửa năm. Ban đầu ông được đặt tên là Đản, nhận phong tước Hàn quốc công<ref name="TS23">''[[Tống sử]]'', [[:zh:s:宋史/卷023|quyển 23]].</ref>. Đến tháng 6 ÂL cùng năm, được tiến phong Kinh Triệu quận vương.
 
Năm [[1102]], Huy Tông đổi tên Triệu Đản thành Triệu Huyên, cuối năm đó chính thức cải thành Hoàn. Năm [[1103]], ông được tấn phong làm Định vương. Năm [[1111]], được vào học ở Tư Thiện đường<ref name="TS23" />. Năm [[1113]], gia phong thái bảo. Tháng 2 ÂL năm [[1115]], Huy Tông hạ chiếu lập ông làm Hoàng thái tử. Tháng 6 năm [[1116]], ông thành hôn với Chu thị, con gái Vũ Khang quân tiết độ sứ [[Chu Bá Tài]]. Trong mắt Huy Tông thì người em thứ ba của Triệu Hoàn là Vận vương [[Triệu Khải]] (趙楷) mới là người có khí chất phù hợp với ngôi hoàng đế. Triệu Khải từ nhỏ là đã chứng tỏ mình là người có tài khi dự thi khoa cử và đỗ trạng nguyên. Tuy vậy, Huy Tông không muốn việc phế trưởng lập thứ có thể gây nên hậu quả không tốt sau này, thêm nữa lại có hoạn quan [[Lương Sư]] ra sức can gián và bảo vệ nên Triệu Hoàn bảo toàn được ngôi thái tử. Lúc bấy giờ thái tể [[Vương Phủ]] không được lòng thái tử, nên có ý lập Vận vương Khải. [[Lý Bang Ngạn]] đem việc tâu lên, do đó Vương Phủ mất chức.
73

lần sửa đổi