Khác biệt giữa các bản “Thần thoại Ai Cập”

không có tóm lược sửa đổi
n
( [[Aker]], [[Amenhotep, con trai của Hapu]], [[Amentit]], [[Ammit]], [[Amun]], [[Anhur]], [[Anput]], [[Anubis]], [[Anuket]], [[Apep]], [[Apis]], [[Aten]], [[Atum]], [[Banebdjed]], [[Bastet]], [[Bat|Bat (mythologythần thoại)]], [[Behedeti]], [[Bennu]], [[Buchis]], [[Geb]], [[Hapy]], [[Harpocrates]], [[Hathor]], [[Hatmehit]], [[Hedj-Wr]], [[Heh]], [[Heqet]], [[Heryshaf]], [[Horus]], [[Iabet]], [[Imhotep]], [[Imiut]], [[Isis]], [[Iusaaset]], [[Iwnit]], [[Khepri]], [[Khnum]],[[Khonsu]], [[Ma'at]], [[Menthu]], [[Meretseger]], [[Meskhenet]], [[Min]], [[Mnevis]], [[Mut]], [[Nefertum]], [[Neith]], [[Nekhbet]], [[Nephthys]], [[Nun]], [[Nut]], [[Osiris]], [[Ptah]], [[Qed-Her]], [[Ra]], [[Satis]], [[Sekhmet]], Serapis, Serket, [[Seshat]], [[Seth]], [[Shu]], [[Sobek]], [[Sokaris]], [[Sopdet]], [[Linh hồn của Pe và Nekhen]], [[Taweret]], [[Tefnut]], [[Thoth]], [[Two Ladies]], [[Uraeus]], [[Wadjet]], [[Wepwawet]], [[Wosret]], [[Bes]], [[Bốn người con của Horus]])
{{wiki hóa}}
{{Thiếu nguồn gốc}}
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ 2009-04-13]]
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo]]
 
Thần thoại [[Ai Cập]] có lẽ nên bắt đầu bằng cách nói tới các vị thần. [[Ai Cập]] có tất cả : 76 vị thần cai quản 3 nơi.
 
( Aker, [[Amenhotep, con trai của Hapu]], [[Amentit]], [[Ammit]], [[Amun]], [[Anhur]], [[Anput]], [[Anubis]], [[Anuket]], [[Apep]], [[Apis]], [[Aten]], [[Atum]], [[Banebdjed]], [[Bastet]], Bat (mythology), [[Behedeti]], [[Bennu]], [[Buchis]], [[Geb]], [[Hapy]], [[Harpocrates]], [[Hathor]], [[Hatmehit]], [[Hedj-Wr]], [[Heh]], [[Heqet]], [[Heryshaf]], [[Horus]], [[Iabet]], [[Imhotep]], [[Imiut]], [[Isis]], [[Iusaaset]], [[Iwnit]], [[Khepri]], [[Khnum]],[[Khonsu]], [[Ma'at]], [[Menthu]], [[Meretseger]], [[Meskhenet]], [[Min]], [[Mnevis]], [[Mut]], [[Nefertum]], [[Neith]], [[Nekhbet]], [[Nephthys]], [[Nun]], [[Nut]], [[Osiris]], [[Ptah]], [[Qed-Her]], [[Ra]], [[Satis]], [[Sekhmet]], Serapis, Serket, [[Seshat]], [[Seth]], [[Shu]], [[Sobek]], [[Sokaris]], [[Sopdet]], [[Linh hồn của Pe và Nekhen]], [[Taweret]], [[Tefnut]], [[Thoth]], [[Two Ladies]], [[Uraeus]], [[Wadjet]], [[Wepwawet]], [[Wosret]], [[Bes]], [[Bốn người con của Horus]])
 
Các hiện tượng [[tự nhiên]] được thể hiện bằng phép thuật của các thần. Qua cách sùng bái tính nghưỡng họ đã tạo ra các công trình. Tuyệt mĩ. Các công trình này vẫn là các bí ẩn. Mình sẽ cung cấp thêm thông tin. Hiện tại phần vốn về Ai Cập của mình là khá nhiều nhưng mình không thể nhớ hết. Mong các bạn có thể bổ sung.
17

lần sửa đổi