Khác biệt giữa các bản “An Nam tứ đại khí”

không có tóm lược sửa đổi
'''An Nam tứ đại khí'''<ref>Tứ đại khí</ref>, là bốn kỳ quan, bốn vật quốc bảo và là bốn công trình nghệ thuật bằng đồng của văn hóa thời [[Nhà Lý|Lý]], [[Nhà Trần|Trần]] bao gồm:
* Tượng Phật [[Chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều|chùa Quỳnh Lâm]]<ref>Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm</ref> ([[Chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều|Chùa Quỳnh Lâm]], [[Đông Triều]], [[Quảng Ninh]]);
* [[Tháp Báo Thiên]] ở [[Thăng Long]] ([[Hà Nội]])
* [[Chuông Quy Điền]] (chuông ruộng rùa) ở chùa Diên Hựu ([[chùa Một Cột]]), Hà Nội
* [[Vạc Phổ Minh]]<ref>Vạc Phổ Minh</ref> ở [[chùa Phổ Minh]], [[Thiên Trường]] ([[Nam Định]]).
Mặc dù đều là những vật quốc bảo song khi giặc Minh sang xâm chiếm nước ta, tứ đại khí đều bị cướp hoặc phá huỷ để lấy đồng đúc vũ khí và nhằm làm mất đi một phần "nguyên khí" của người Việt.