Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trồng trọt”

hợp lý đầy đủ hơn trang cũ
(hợp lý đầy đủ hơn trang cũ)
'''Trồng trọt''' là hoạt động của con người nhằm tác động vào đất đai và giống cây trồng để tạo ra sản phầm trồng trọt khác nhau
'''Trồng trọt''' là [[lĩnh vực]] [[sản xuất]] quan trọng của [[nông nghiệp]].
 
==Vai trò==
Người dùng vô danh