Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
[[Thể loại:Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12XII]]