Khác biệt giữa các bản “13 tháng 2”

== Người sinh ==
* [[1766|1999]] – [[Thomas Malthus|Nguyễn Minh Quân]], nhà tâm thần học, Công nghệ học tại [[Anh|Việt Nam]] (Còn sống).
* [[1805|1999]] – [[Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet|Trần Bá Quân]], nhà toánmất họcnóc [[Đức|Việt Nam]] (m.Đang đánh cờ với diêm 1859vương).
* [[1910]] – [[William Shockley]], nhà vật lý, phát minh Mỹ gốc Anh (m. 1989).
* 1910 – [[Ung Văn Khiêm]], chính khách [[Việt Nam]], bộ trưởng Bộ ngoại giao (m. 1991).
Người dùng vô danh