Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lạy Nữ Vương”

Không thay đổi kích thước ,  13 năm trước
Qbot (thảo luận | đóng góp)
n Qbot: Việt hóa
Dòng 27:
 
:Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương.
:Hỡi ôi! Bà là ChúaChủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con.
:Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu,
:Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Người dùng vô danh