Khác biệt giữa các bản “Nguyên Ninh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Nguyên Ninh Tông<br />(元寧宗) <br/>Ý Lân Chất Ban Hãn<br/> 懿璘質班汗
| tên gốc =
| tước vị = [[Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]], [[Khả hãn|Khả Hãn]] [[Đế quốc Mông Cổ|Mông Cổ]]