Khác biệt giữa các bản “Tống Lý Tông”

Sau khi tướng giỏi [[Mạnh Củng]] qua đời ([[1246]]), quốc lực [[Nam Tống]] ngày một suy yếu. Năm [[1259]], quân Mông Cổ huy động lực lượng lớn đánh Tống, nhưng bị tướng [[Vương Kiên]] đánh bại ở Điếu Ngư dẫn đến Mông Kha hãn tử trận; [[Hốt Tất Liệt]] phải quay về miền bắc tranh ngôi Đại Hãn. Sau chiến thắng đó, quyền hành trong triều rơi cả vào tay gian thần [[Giả Tự Đạo]]. Tự Đạo được phong Hữu Thừa tướng năm [[1262]], loại bỏ những người chống đối, nắm cả quốc sự sau khi Lý Tông qua đời.
 
Do các con của Tống Lý Tông đều chết sớm, nên ông phải lấy người con của em là Triệu Kì làm hoàng tử để có người kế vị. Năm [[1264]], Lý Tông qua đời, Triệu Kì lên ngôi hoàng đế, trở thành [[Tống Độ Tông]]. Trong 40 năm trị vì, Tống Lý Tông ham mê sắc dục, không quan tâm triều chính, bên trong để gian thần Sử Di Viễn, [[Đinh Đại Toàn]], Giả Tự Đạo lộng hành, bên ngoài sử dụng chính sách ngoại giao sai lầm; chính ông đã đẩy triều [[Nam Tống]] vào con đường diệt vong 15 năm sau ngày ông qua đời.
 
== Thân thế và cuộc sống ban đầu ==
Người dùng vô danh