Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

n
replaced: . → . using AWB
n (replaced: . → . using AWB)
* [[Thiết kế tương tác]]
* [[Thiết kế website]]
* ...|colwidth=15em|độ rộng cột=<br>
<br>}}
 
* Thiết kế dịch vụ thiết kế hoặc tổ chức trải nghiệm xung quanh sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.
* Thiết kế xuyên thế hệ, thực hành tạo ra sản phẩm và môi trường tương thích với những suy giảm thể chất và cảm giác liên quan đến sự lão hóa của con người và những tác nhân hạn chế các hoạt động chính của cuộc sống hàng ngày.
* Thiết kế đầu cơ, quá trình thiết kế đầu cơ không nhất thiết phải xác định một vấn đề cụ thể để giải quyết, nhưng thiết lập một điểm khởi đầu khiêu khích từ đó một quá trình thiết kế xuất hiện. Kết quả là sự tiến hóa của phép lặp và sự phản chiếu biến đổi bằng cách sử dụng các đối tượng được thiết kế để kích động các câu hỏi và kích thích thảo luận trong các môi trường học thuật và nghiên cứu.<br>
 
=== Các phương pháp thiết kế ===
* Dorst, K.; Cross, N. (2001). "[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X01000096 Creativity in the design process: Co-evolution of problem-solution]". Design Studies. 22 (2): 425–437. 
* Dorst, K., and Dijkhuis, J. "Comparing paradigms for describing design activity," Design Studies (16:2) 1995, pp 261–274.
* Faste, R. (2001). "[https://www.ijee.ie/articles/Vol17-4and5/Ijee1230.pdf The Human Challenge in Engineering Design]" (PDF). International Journal of Engineering Education. 17 (4–5): 327–331. [[Thể* loạiMcCracken, D.D.; Jackson, M.A. (1982). "[https:Trang//www.deepdyve.com/lp/association-for-computing-machinery/life-cycle-concept-considered-harmful-WXRCv45NVM Life chúcycle thíchconcept trốngconsidered harmful]". SIGSOFT Software Engineering Notes. 7 (2): 29–32. [https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1005937.1005943 doi:10.1145/1005937.1005943].
* McCracken, D.D.; Jackson, M.A. (1982). "[https://www.deepdyve.com/lp/association-for-computing-machinery/life-cycle-concept-considered-harmful-WXRCv45NVM Life cycle concept considered harmful]". SIGSOFT Software Engineering Notes. 7 (2): 29–32. [https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1005937.1005943 doi:10.1145/1005937.1005943].
* Newell, A., and Simon, H. Human problem solving, Prentice-Hall, Inc., 1972.
* Pahl, G., and Beitz, W. [https://books.google.com/books?id=8fuhesYeJmkC&printsec=frontcover Engineering design: A systematic approach], Springer-Verlag, London, 1996 {{ISBN|3-540-19917-9}}.
* Simon, H.A. [https://books.google.com/books?id=k5Sr0nFw7psC&printsec=frontcover The sciences of the artificial], MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1996 {{ISBN|0-262-69191-4}}.
* Truex, D.; Baskerville, R.; and Travis, J. (2000). "[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959802299000090?via%3Dihub Amethodical systems development: The deferred meaning of systems development methods]". Accounting, Management and Information Technologies. 10 (1): 53–79.
 
[[Thể loại:Trang có chú thích trống]]
[[Thể loại:Trang có chú thích thiếu tựa đề]]
[[Thể loại:Môn học]]