Khác biệt giữa các bản “Trương Hoành (Đông Ngô)”

Trương Hoành tự là '''Tử Cương''', người quận Quảng Lăng. Cuối thời [[Đông Hán]] nổ ra loạn lạc, Trương Hoành về Giang Đô.
 
Khi [[Tôn Sách]] đang ở dưới trướng [[Viên Thuật]], muốn gây dựng cơ đồ riêng thì Trương Hoành đang mang tang mẹ. Tôn Sách nghe tiếng ông bèn đến gặp mặt, thỉnh cầu giúp sức. Sau vài lần thoái thác, Trương Hoành nhận lời giúp Tôn Sách. Ông cùng [[Trương Chiêu]] là nhân tài có tiếng đương thời, cùng theo giúp Tôn Sách , được mọi người gọi là “hai họ Trương”.
 
Trương Hoành bày kế cho Tôn Sách nên rời khỏi Đan Dương sang Ngô quận và [[Cối Kê]] tập hợp binh mã, chiếm lấy vùng này làm căn bản, rồi thâu tóm Dương châu và Kinh châu để dựng nghiệp lớn<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 733</ref>. Đồng thời, ông đứng ra tập hợp thêm lực lượng theo giúp Tôn Sách.
Tôn Sách qua đời ([[200]]), Trương Hoành theo giúp Tôn Quyền. Ông khuyên Tôn Quyền phát triển huyện Mạt Lăng làm đất đóng đô.
 
Năm [[212]], Trương Hoành qua đời khi 60 tuổi. [[Tôn Quyền]] nghe theo lời ông, dời đô đến Mạt Lăng, sau này dựng nước [[Đông Ngô]], đổi tên đất này là [[Kiến Nghiệp]]. Về sau các triều đại kế tục là [[Đông Tấn]], [[Lưu Tống]], [[Nam Tề]], [[nhà Lương|Lương]] và [[nhà Trần (Trung Quốc)|Trần]] đều đóng đô ở đây (với tên mới là Kiến Khang vì kiêng húy [[Tấn Hoài Đế]]), sử gọi là '''Lục triều'''.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
61.627

lần sửa đổi