Khác biệt giữa các bản “Gián điệp”

xóa biểu mẫu
(xóa biểu mẫu)
{{thiếu nguồn gốc}}
'''Gián điệp''' là người đi thập tin tức một cách bí mật khiến người bị theo dõi không biết rằng mình đang bị theo dõi. Yếu tố quan trọng của gián điệp là hoạt động bí mật vì nếu người bị theo dõi khám phá ra thì họ sẽ tìm cách thay đổi môi trường để không bị lộ mật.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.mi5.gov.uk/espionage|title=espionage}}</ref>