Khác biệt giữa các bản “Sông Main”

Trang mới: “{{Infobox_River | river_name = Main | image_name = Würzburg Löwenbrücke.jpg | caption = Sông Main tại Würzburg. | origin = Thượng Franconia …”
(Trang mới: “{{Infobox_River | river_name = Main | image_name = Würzburg Löwenbrücke.jpg | caption = Sông Main tại Würzburg. | origin = Thượng Franconia …”)
(Không có sự khác biệt)
7.079

lần sửa đổi