Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

#Bà [[Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận)|Nguyễn Thị Phúc]] đạt tỷ lệ 56,44% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm Huyện Ðức Linh, huyện Tánh Linh và thị xã La Gi
#Ông [[Lê ÐắcĐắc Lâm]] đạt tỷ lệ 77,06% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Vũ Hải (chính trị gia)|Vũ Hải]] đạt tỷ lệ 69,91% số phiếu hợp lệ