Khác biệt giữa các bản “Chữ Hán giản thể”

Nhất Tiếu Nại Hà
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Nhất Tiếu Nại Hà)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nhất Tiếu Nại Hà<ref group="Nhất Tiếu Nại Hà">Nhất Tiếu Nại Hà</ref>{{chú thích trong bài}}
{{Hán tự|[[Tập tin:Hanzi (simplified).svg|100px]]<br>Từ "Hán tự" viết dưới dạng giản thể.}}
 
Người dùng vô danh