Khác biệt giữa các bản “Michael Chang”

(Trang mới: “{{Infobox Tennis player |image=200px |playername= Michael Chang |country= {{USA}} |residence= Orange County, California, USA |datebir…”)
 
|- bgcolor="#dfe2e9"
| ATP Masters Series (7)
|- bgcolor="#d0f0c0"
| ATP Championship Series (5)
|- bgcolor="#ffffff"
| ATP World Series / Grand Prix (2126)
|}
| valign=top width=33% align=left |
Người dùng vô danh