Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

#Ông [[Hà Ngọc Chiến]] đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Phùng Văn Hùng]] đạt tỷ lệ 69,40% số phiếu hợp lệ
#Bà [[ÐinhĐinh Thị Mai Lan]] đạt tỷ lệ 58,99% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh Ðắk Lắk==
Số Ðơn vị bầu cử: 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9. Số người ứng cử: 15. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9.