Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nửa mặt phẳng”

Không có tóm lược sửa đổi
Từ đó rút ra: '''Nửa mặt phẳng là một phần của mặt phẳng bị chia ra bởi một đường thẳng, hai nửa mặt phẳng chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.'''
 
".
Ví dụ:
*Mặt phẳng A bị chia ra bởi đường thẳng a gọi là "nửa mặt phẳng bờ a".
*Mặt phẳng B bị chia ra bởi đường thẳng b gọi là "nửa mặt phẳng bờ b".
 
Người dùng vô danh