Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

n
#Ông [[Y Khút Niê]] đạt tỷ lệ 57,28% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Krông Bông, huyện Krông Pắc, huyện Lắk, huyện M'Ðác, huyện Cư Kuin và huyện Krông Ana
#Ông [[Trần ÐìnhĐình Sơn (chính khách)|Trần Đình Sơn]] đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Niê Thuật]] đạt tỷ lệ 79,29% số phiếu hợp lệ
#Bà [[Nguyễn Thị Huệ]] đạt tỷ lệ 71,14% số phiếu hợp lệ