Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

n
#Ông [[Nguyễn Đắc Vinh]] đạt tỷ lệ 72,17% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Ðác Mil, huyện Cư Jút và huyện Krông Nô
#Ông [[Trần Đình Long (chính trị gia)|Trần Ðình Long]] đạt tỷ lệ 74,22% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Ðiểu K' Rứ]] đạt tỷ lệ 61,88% số phiếu hợp lệ
#Ông [[K' KRáh]] đạt tỷ lệ 51,02% số phiếu hợp lệ