Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

#Bà [[Lưu Thị Huyền]] đạt tỷ lệ 60,09% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô và thị xã Tam Ðiệp
#Ông [[ÐinhĐinh Trịnh Hải]] đạt tỷ lệ 85,14% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Bùi Văn Phương]] đạt tỷ lệ 84,34% số phiếu hợp lệ
#Bà [[Phạm Thị Mỹ Ngọc]] đạt tỷ lệ 81,29% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh Ninh Thuận==
Số Ðơn vị bầu cử: 2. Số đại biểu Quốc hội được bầu 6. Số người ứng cử: 10. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.