Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

Số Ðơn vị bầu cử: 5. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 13. Số người ứng cử: 21. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 13.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Con Cuông, huyện Anh Sơn và huyện Ðô Lương
#Ông [[Nguyễn ÐứcĐức Hiền]] đạt tỷ lệ 92,61% số phiếu hợp lệ
#Bà [[Vi Thị Hương (sinh 1970)|Vi Thị Hương]] đạt tỷ lệ 86,38% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Quế Phong, huyện Quỳ Châu, huyện Quỳ Hợp, huyện Nghĩa Ðàn, huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa