Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

#Bà [[Ðinh Thị Phương Khanh]] đạt tỷ lệ 58,55% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm Huyện Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh, huyện Mộc Hóa, huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng
#Ông [[Lê Công ÐỉnhĐỉnh]] đạt tỷ lệ 69,66% số phiếu hợp lệ
#Ông [[ÐặngĐặng Thế Vinh]] đạt tỷ lệ 66,89% số phiếu hợp lệ
;Một số ứng viên thất cử
:*[[Trương Văn Nọ]] - Đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An