Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

#Bà [[Phạm Thị Trung]] đạt tỷ lệ 90,09% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Võ Trọng Việt]] đạt tỷ lệ 88,84% số phiếu hợp lệ
#Ông [[A Ðe]] ([[ÐinhĐinh Hồng ÐeĐe]]) đạt tỷ lệ 85,90% số phiếu hợp lệ
;Một số ứng viên thất cử
:*[[Y Ngọc]] - Đại biểu Quốc hội khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Glei
:*[[Quách Cao Yềm]] - Đại biểu Quốc hội khóa XII, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XII
 
==Tỉnh Lai Châu==
Số Ðơn vị bầu cử: 2. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6. Số người ứng cử: 10. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.