Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện [[Nam Sách]], huyện [[Kim Thành]], huyện [[Kinh Môn]] và thị xã [[Chí Linh]]
#Ông [[Bùi Mậu Quân]] đạt tỷ lệ 80,48% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Lê ÐìnhĐình Khanh]] đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Nguyễn Văn Rinh]] đạt tỷ lệ 66,04% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện [[Thanh Hà]], huyện [[Bình Giang]], huyện [[Cẩm Giàng]] và [[Hải Dương (thành phố)|thành phố Hải Dương]]