Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện K'Bang, huyện Kông Chro, huyện Ðăk Pơ, huyện Mang Yang, huyện Ðăk Ðoa và thị xã An Khê
#Ông [[Hà Sơn Nhin|A Nhin]] (Hà Sơn Nhin) đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Trần ÐìnhĐình Thu]] đạt tỷ lệ 77,08% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Chư Păh, huyện Ia Grai, huyện Ðức Cơ, huyện Chư Prông và thành phố Plây Cu
#Ông [[Bùi Văn Cường]] đạt tỷ lệ 79,52% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Ksor Phước]] đạt tỷ lệ 78,98% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Huỳnh Thành]] đạt tỷ lệ 68,34% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh Hà Giang==
Số Ðơn vị bầu cử: 2. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6. Số người ứng cử: 10. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.