Khác biệt giữa các bản “Flavius Aetius”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|năm phục vụ= 405-454
|cấp bậc= [[Magister militum]]
|đơn vị= [[Quân đội La Mã thời cuối|Quân đội La Mã]]
|chỉ huy= Tribunis Partis Militaris <br/> Cura Palatii <br/> Magister Militum per Gallias <br/> Comes et Magister Utriusque Militiae (cấp thấp) <br/> Comes et Magister Utriusque Militiae (cấp cao) <br/> Magnificus vir Parens Patriciusque Noster <br/> [[Quan chấp chính|Chấp chính quan]]
|tham chiến= [[Cuộc vây hãm Arelate (426)]] <br/> [[Chiến tranh Frank (428)]] <br/> [[Norican Campaign of 430]] <br/>[[Siege of Arelate (431)]] <br/> [[Frankish War of 432]] <br/> [[Battle of Ravenna (432)|Battle of Rimini]] <br/> [[Visigothic War of 436]] <br/> [[Burgundian Revolt of 435]] <br/> [[Battle of Narbonne (436)|Siege of Narbona (436)]] <br/> [[Sack of Worms (436)]] <br/> [[Battle of Mons Colubrarius]] <br/> [[Battle of Vicus Helena]] <br/> [[Trận Châlons]] <br/> [[Invasion of Italy (452)]] <br/> [[Spanish Campaign of 453]]