Khác biệt giữa các bản “Flavius Aetius”

n
 
===Chiến dịch chống lại người Burgundi, Bagaudae, và Tây Goth===
Từ năm [[433]] đến [[450]], Aetius là người nắm toàn bộ việc nước ở La Mã, ngày [[5 tháng 9]] năm [[435]] ông được ban cho tước hiệu quý tộc (patrician) đóng vai trò là ''người bảo hộ'' Galla Placidia và là quan Nhiếp chính của Hoàng đế Valentinianus III. Đồng thời ông tiếp tục hướng sự chú ý đến xứ Gaul. Vào năm [[436]], Aetius đánh bại quân đội của [[Gunther]], vua xứ [[Burgundi]] và buộc phải chấp nhận ký kết hiệp ước hòa bình với Tây La Mã, cùng năm đó, Aetius cùng với tướng [[Litorius]] dưới quyền đem quân trấn áp một cuộc nổi loạn của [[Bacaudae]] tại [[Armorica]]. Trong hai năm tiếp theo, đại tướng Aetius tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại người Suebi và Tây Goth. Vào năm [[438]], Aetius chỉ huy quân La Mã đánh bại người Tây Goth tại [[Trận Mons Colubrarius]], đến năm 439, thì người Tây Goth dẫn quân đánh bại và giết chết viên tướng dưới quyền Aetius là Lictorius. Khi trở lại Ý, ông được [[Viện nguyên lão]] và dân chúng thành La Mã tán dương, ca ngợi, thậm chí Hoàng đế Valentinianus III còn cho dựng tượng ông để hưởng ứng, sự kiện này được ghi lại trong những bài văn tán tụng của [[Merobaudes]].<ref>''Annales Ravennates'', s.a. 435; John of Antioch, fr. 201.3; Prosper of Aquitaine, s.a. 435, s.a. 438, s.a. 439; Cassiodorus, ''Chronica'', s.a. 435; ''Chronica Gallica a. 452'', 117 (s.a. 435), 118 (s.a. 436), 119 (s.a. 437), 123 (s.a. 439); Hydatius, 108 (s.a. 436), 110 (s.a. 437), 112 (s.a. 438), 117 (s.a. 439); Sidonius Apollinaris, vii.234-235 and 297-309; Merobaudes, ''Panegyrici'', i fr. iib 11ff, i fr. iia 22-23, and ii.5-7; Jordanes, ''Getica'', 176;; [[Barnes, Timothy]], "Patricii under Valentinian III", ''Phoenix'', 29, 1975, pp. 166-168; Jones, pp. 24-26.</ref>
 
Vào năm [[443]], Aetius cho phép những người Burgundi còn lại được định cư ở [[Savoy]], phía nam [[Hồ Genève|Hồ Geneva]]. Nhưng mối quan tâm cấp bách nhất của ông chính là những vấn đế tại Gaul và Iberia, chủ yếu là với Bagaudae. Ngoài ra ông còn cho phép người [[Alan]] tới định cư ở khoảng giữa [[Valence]] và [[Orléans]] chứa đựng những bất ổn xung quanh bán đảo [[Bretagne|Brittany]] ngày nay.