Khác biệt giữa các bản “Đinh Trung Thành”

Trang mới: “'''Đinh Trung Thành''' (Lương Văn Nơi, 10/5/1932) là tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, Ngu…”
(Trang mới: “'''Đinh Trung Thành''' (Lương Văn Nơi, 10/5/1932) là tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, Ngu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh