Khác biệt giữa các bản “Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* 1977-1982, [[Nguyễn Hữu Xuyến]] (1915-2007), [[Trung tướng]] (1982)
* 1977-1979, [[Trần Văn Nghiêm]], [[Trung tướng]] (1984)
* 1980-1997, [[Phan Lương Trực]], [[Thiếu tướng]].
* [[Trần Văn Niên]], Thiếu tướng (1988)
* 1992-1997, [[Đinh Trung Thành]], Thiếu tướng (1988)
Người dùng vô danh