Khác biệt giữa các bản “Quận Clay, Missouri”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox U.S. County|navivenative-name= Clay County
|county=Quận Clay|
|state=Missouri|
|founded date = January2 tháng 2|
founded year = 1822|
seat wl = Liberty|
Người dùng vô danh