Khác biệt giữa các bản “Nishi, Hiroshima”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Nishi-ku''' (西区) là một trong 8 khu của thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Đến ngày 01 tháng 10 năm 2010, dân số của khu này là…”)
 
{{Infobox City Japan
|Name= Nishi
|JapaneseName= 西区
|MapImage= Nishi-ku in Hiroshima City.svg
|Region= [[Vùng Sanyo|Sanyo]]
|Prefecture= [[Hiroshima]]
|District=
|Area_km2= 35.67
|PopDate= 01 tháng 10, 2010
|Population= 187,039
|Density_km2= 5240
|Coords=
|LatitudeDegrees= 34
|LatitudeMinutes= 23
|LatitudeSeconds= 38
|LongtitudeDegrees= 132
|LongtitudeMinutes= 26
|LongtitudeSeconds= 4
|Tree=
|Flower=
|Bird=
|SymbolImage=
|SymbolDescription= Flag
|Mayor=
|CityHallPostalCode=
|CityHallAddress=
|CityHallPhone=
|CityHallLink= [ ]
}}
'''Nishi-ku''' (西区) là một trong 8 khu của [[thành phố Hiroshima]], [[Nhật Bản]].