Khác biệt giữa các bản “Lưu Chương”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 117.6.113.134 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của PinusAWB)
'''Lưu Chương''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là những nhân vật sau:
{{chú thích trong bài}}
* ThànhTây Dương Cảnh VươngHán [[Thành Dương Cảnh vương|Lưu Chương (hoàng tử Hán)|Thành Dương Cảnh Vương]] Lưu Chương (刘璋/劉章, ?-[[177 TCN]]) là một thành viên trong hoàng tộc thời kỳ Tây Hán, đã tham gia vào việc lật đổ quyền lực của họ Lữ (con cháu [[Lã hậu|Lữ Hậu]]) trong [[Loạn họ Lữ]] để đưa Lưu Hằng (tức [[Hán Văn Đế]]) lên ngôi.
Có ít nhất hai nhân vật quan trọng trong thời [[nhà Hán]] cùng có tên được dịch ra tiếng Việt là '''Lưu Chương'''.
* Tây Hán [[Lưu Chương (Lang Bùi hầu)|Lang Bùi Khoảnh Hầu]] Lưu Chương (劉章)
 
* Tây Hán [[Lưu Chương (Cao Mật vương)|Cao Mật Khoảnh Vương]] Lưu Chương (劉章)
* Thành Dương Cảnh Vương [[Thành Dương Cảnh vương|Lưu Chương (hoàng tử Hán)]] (刘璋/劉章, ?-[[177 TCN]]) là một thành viên trong hoàng tộc thời kỳ Tây Hán, đã tham gia vào việc lật đổ quyền lực của họ Lữ (con cháu [[Lã hậu|Lữ Hậu]]) trong [[Loạn họ Lữ]] để đưa Lưu Hằng (tức [[Hán Văn Đế]]) lên ngôi.
* Tây Hán [[Lưu Chương (Hồng hầu)|Hồng Ai Hầu]] Lưu Chương (劉章)
* [[Lưu Chương (lãnh chúa)]] (刘璋/劉璋, 162?-[[219]]) là một lãnh chúa vào cuối thời kỳ Đông Hán, đầu thời kỳ [[Tam Quốc]], kiểm soát khu vực [[Ích Châu]] (益州).
* Tây Hán [[Lưu Chương (Tuyên Xứ hầu)|Tuyên Xứ Tiết Hầu]] Lưu Chương (劉章)
* Tây Hán [[Lưu Chương (Tương Hương hầu)|Tương Hương Hầu]] Lưu Chương (劉章)
* Tây Hán [[Lưu Chương (Đông Dã hầu)|Đông Dã Đái Hầu]] Lưu Chương (劉章)
* Đông Hán [[Lưu Chương (Tề vương)|Tề Ai Vương]] Lưu Chương (劉章)
* Đông Hán [[Lưu Chương (Nam Hương hầu)|Nam Hương Hầu]] (劉章)
* Đông Hán [[Lưu Chương (Thường Sơn vương)|Thường Sơn Tĩnh Vương]] (劉章)
* Đông Hán Ích Châu mục [[Lưu Chương (lãnh chúa)|Lưu Chương]] (刘璋/劉璋, 162?-[[219]]) là một lãnh chúa vào cuối thời kỳ Đông Hán, đầu thời kỳ [[Tam Quốc]], kiểm soát khu vực [[Ích Châu]] (益州).
* Tống triều Lễ bộ thượng thư [[Lưu Chương (nhà Tống)|Lưu Chương]] (劉章)
* Minh triều Công bộ thượng thư [[Lưu Chương (Thiên Thuận tiến sĩ)|Lưu Chương]] (劉璋)
* Minh triều Đô sát viện hữu phó đô ngự sử [[Lưu Chương (Thành Hóa tiến sĩ)|Lưu Chương]] (劉璋)
* Thanh triều Tiểu thuyết gia [[Lưu Chương (nhà Thanh)|Lưu Chương]] (劉璋)
 
{{Trang định hướng}}
[[Thể loại:Năm mất không rõ]]