Khác biệt giữa các bản “Ways of Seeing”

không có tóm lược sửa đổi
 
Cuốn sách đã đóng góp những ý kiến bênh vực bình quyền cho nữ giới trong bối cảnh nền [[văn hóa đại chúng]], thông qua các tiểu luận đặc biệt tập trung vào hình ảnh phụ nữ được sử dụng trong truyền thống tranh [[sơn dầu]] và các chiến lược [[quảng cáo]] hiện đại.<ref>{{citation | last = Danuta Walters | first = Suzanna | author-link = Suzanna Danuta Walters | contribution = Pride and prejudice: the changing context of gay visibility | editor-last = Danuta Walters | editor-first = Suzanna | editor-link = Suzanna Danuta Walters | title = All the rage: the story of gay visibility in America | page = 51-52 | publisher = [[Chicago University Press]] | location = Chicago | year = 2001 | isbn = 9780226872322 | ref = harv | postscript =.}} [https://books.google.co.uk/books?id=D2wi4BE8tGsC&pg=PA51 Preview.]</ref> ''Những cách thấy'' được coi là một tài liệu chuyên đề cho những nghiên cứu đương thời về lịch sử [[nghệ thuật]] và văn hóa [[Nghệ thuật thị giác|thị giác]]. "Berger, qua đời ngày 2 tháng Một [2017] ở tuổi 90 tuổi, là người đã góp ảnh hưởng sâu sắc vào quan niệm đại chúng đối với [[nghệ thuật]] và [[Nghệ thuật thị giác|hình ảnh thị giác]]", theo nhận định của các Nhà [[Xã hội học]] Yasmin Gunaratnam và Vikki Bell.<ref>{{chú thích báo|url=https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/john-berger-ways-of-seeing-a7518001.html|title=How John Berger changed our ways of seeing art|date = ngày 9 tháng 1 năm 2017 |work=The Independent|accessdate = ngày 14 tháng 7 năm 2017 |language=en-GB}}</ref>
 
==Tham khảo==
* Fuery, Patrick; Fuery, Kelli (2003). ''Visual Cultures and Critical Theory''. London: Hodder Arnold Publications. <nowiki>ISBN 978-0-340-80748-4</nowiki>. OCLC 52056670. 
 
==Ghi chú==
{{tham khảo}}
 
== Tham khảo ==
* Fuery, Patrick; Fuery, Kelli (2003). ''Visual Cultures and Critical Theory''. London: Hodder Arnold Publications. <nowiki>ISBN 978-0-340-80748-4</nowiki>. OCLC 52056670. 
 
==Tài liệu mở rộng ==
* Bruck, Jan; Docker, John (1989). “Puritanic Relationalism: John Berger's Ways of Seeing and Media and Culture Studies”. ''Continuum: The Australian Journal of Media & Culture.'' (2): 77–95.
214

lần sửa đổi