Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Quốc tế về Cân đo”

n
clean up, replaced: → (5) using AWB
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:17.6190000)
n (clean up, replaced: → (5) using AWB)
 
* Ủy ban tư vấn về [[Trắc quang học]] và [[Đo lường phóng xạ]]
* Ủy ban tư vấn về [[Lượng chất]] - khoa học đo lường trong [[hóa học]]
* Ủy ban tư vấn về [[Bức xạ ion hóa]], có ba tiểu ban, mỗi tiểu ban giám sát các phần khác nhau của [[phổ điện từ]]
* Ủy ban tư vấn về [[Nhiệt biểu học]]
* Ủy ban tư vấn về [[Thời gian]] và [[Tần số]]
===Báo cáo Blevin===
Báo cáo Blevin (''Blevin Report'') được xuất bản năm 1998, có nội dung đánh giá thực trạng khoa học đo lường tại các nước trên thế giới.<ref>{{chú thích sách |url = http://www.bipm.org/utils/en/zip/blevin1998.zip |title =National and international needs relating to metrology: International collaborations and the role of the BIPM |date = March 1998 |first1 = J |last1 = Kovalevsky |first2 = WR
|last2 = Blevin|publisher = Intergovernmental Organization of the Convention of the Metre |isbn = 92-822-2152-0 |accessdate = ngày 14 tháng 3 năm 2013}}</ref> Báo cáo bắt nguồn từ một nghị quyết được thông qua ở Hội nghị toàn thể về Cân đo lần thứ 20 (tháng 10 năm 1995) với nội dung yêu cầu CIPM phải "nghiên cứu và báo cáo các nhu cầu dài hạn tầm quốc gia và quốc tế có liên quan đến khoa học đo lường, các mối cộng tác quốc tế phù hợp và vai trò đơn nhất của BIPM nhằm đáp ứng các nhu cầu này, cam kết tài chính và các cam kết khác mà các quốc gia thành viên sẽ cần tới trong những thập niên sắp đến."
 
Báo cáo cũng nhận diện nhu cầu cần hợp tác chặt chẽ hơn giữa BIPM và các tổ chức khác, chẳng hạn ''International Organization of Legal Metrology'' (OIML) và ''International Laboratory Accreditation Cooperation'' (ILAC) nhưng cần định rõ ranh giới và điểm chung giữa các tổ chức này. Một khám phá khác của CIPM là sự tồn tại của nhu cầu hợp tác giữa các phòng thí nghiệm công nhận (''accreditation laboratory'') với nhau và nhu cầu đưa [[các nước đang phát triển]] vào sân chơi chung của khoa học đo lường thế giới.
=== Báo cáo Kaarls===
Báo cáo Kaarls (''Kaarls Report''<ref>{{chú thích sách |url = http://www.bipm.org/utils/en/pdf/kaarls2003-EN.pdf |title =Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM
|date = April 2003 |first1 = J |last1 = Kovalevsky |first2 = R |last2 = Kaarls |publisher =Intergovernmental Organization of the Convention of the Metre |isbn = 92-822-2212-8 |accessdate = ngày 14 tháng 3 năm 2013}}</ref>) được xuất bản vào năm 2003 có nội dung đánh giá vai trò của BIPM đối với các nhu cầu ngày càng gia tăng về khoa học đo lường trong thương mại, công nghiệp và xã hội.
 
===SI Brochure===
CIPM có nhiệm vụ soạn thảo ''SI Brochure'' nhằm định nghĩa chính thức hệ đo lường quốc tế. Tài liệu này do Ủy ban tư vấn về Đơn vị cùng nhiều tổ chức quốc tế khác soạn ra. Ban đầu tài liệu chỉ viết bằng tiếng Pháp (ngôn ngữ chính thức của Công ước Mét), song về sau đã ấn hành thêm bản tiếng Anh (nhưng văn bản tiếng Pháp vẫn có tính chính thức). Ấn bản 6 được xuất bản vào năm 1991.<ref>{{cite document
|url = http://www.fisica.net/unidades/si-gov-usa.pdf |title = The International System of Units (SI): Approved translation of the sixth edition (1991) of the International Bureau of Weights and Measures publication ''Le Système International d’Unités (SI)'' |publisher = [[Viện Tiêu chuẩn và Kĩ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ)]] |editor-first = Barry N. |editor-last = Taylor |date = February 1991}}</ref> the 7th edition was published in 1998 and the 8th in 2006.<ref>{{SIbrochure8th|page=102}}</ref>
 
== Xem thêm ==