Khác biệt giữa các bản “Asunción”

n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:24.5976185)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Nov precipitation mm = 152.6
|Dec precipitation mm = 132.3
|yearJan precipitation mmdays = 1333.07
|unit precipitation days = 0.1 mm
|Jan precipitation days = 6
|Feb precipitation days = 5
|Mar precipitation days = 5
|Nov precipitation days = 6
|Dec precipitation days = 6
|year precipitation days = 60
|Jan humidity = 68
|Feb humidity = 71
|Nov sun = 270
|Dec sun = 295
|year sun = 2803
|source 1 = NOAA<ref name= NOAA>{{chú thích web
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REGIII/PY/86218.TXT