Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ”

n
Đã lùi lại 1 sửa đổi của Xxsenvidra (thảo luận): Nội dung ổn định theo phiên bản tiếng Anh. (TW)
n (Đã lùi lại 1 sửa đổi của Xxsenvidra (thảo luận): Nội dung ổn định theo phiên bản tiếng Anh. (TW))
 
== Thế kỷ trong lịch Gregory ==
Theo lịch Gregory thì thế kỷ 1 được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 99100. Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm 100101 và cứ như vậy theo công thức Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100×n - 10099, vì vậy thế kỷ 20 kết thúc chính xác là vào ngày 31 tháng 12 năm 2000 chứ không phải ngày 31 tháng 12 năm 1999.
 
Thế kỷ 1 trước Công nguyên (TCN) được tính từ năm 01 TCN đến năm 99100 TCN. Vì vậy không có "thế kỷ 0" chuyển tiếp giữa thế kỷ 1 TCN và thế kỷ 1.
 
Trong tiếng Việt, thế kỷ thường được ký hiệu bằng chữ số La Mã, ví dụ "thế kỷ 20" được viết là "thế kỷ XX".