Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ”

n (Đã lùi lại 1 sửa đổi của Xxsenvidra (thảo luận): Nội dung ổn định theo phiên bản tiếng Anh. (TW))
 
== Thế kỷ trong lịch Gregory ==
Theo lịch Gregory thì thế kỷ 1 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 10 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 10099. Thế kỷ 2 bắt đầu từ năm 101100 và cứ như vậy theo công thức Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100×n - 99100, vì vậy thế kỷ 20 kết thúc chính xác là vào ngày 31 tháng 12 năm 20001999 chứ không phải ngày 31 tháng 12 năm 19992000.
 
Thế kỷ 1 trước Công nguyên (TCN) được tính từ năm 10 TCN đến năm 10099 TCN. Vì vậy không có "thế kỷ 0" chuyển tiếp giữa thế kỷ 1 TCN và thế kỷ 1.
 
Trong tiếng Việt, thế kỷ thường được ký hiệu bằng chữ số La Mã, ví dụ "thế kỷ 20" được viết là "thế kỷ XX".
2

lần sửa đổi