Khác biệt giữa các bản “Thất nghiệp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Chi phí cho doanh nghiệp và giảm tăng trưởng kinh tế ===
Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với [[Tổng sản phẩm nội địa|Tổng sản phẩm quốc nội]] (GDP) thấp, các nguồn lực [[loài người|con người]] không được sử dụng, bỏ phí cơ hội [[sản xuất]] thêm sản phẩm và [[dịch vụ]].
 
Thất nghiệp còn có nghĩa là [[sản xuất]] ít hơn. Giảm tính hiệu quả của sản xuất theo quy mô.