Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Việt Bắc

Không thay đổi kích thước 8 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
:''Xem các nghĩa khác về Việt Bắc tại bài [[Việt Bắc (định hướng)]]''
'''Việt Bắc''' là một vùng phía [[hướng Bắc|Bắc]] [[Hà Nội]] thời [[kháng chiến chống [[Pháp]] ([[1945]]-[[1954]]) bao trùm nhiều [[tỉnh Việt Nam|tỉnh]] ở [[Bắc Bộ]].
 
Việt Bắc còn được gọi một cách văn hoa là ''Thủ đô kháng chiến'', bởi đây là nơi trú đóng của đầu não [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] thời trước khi [[Cách mạng tháng Tám|khởi nghĩa năm 1945]], và là nơi trú đóng của đầu não chính phủ [[Việt Minh]] trong thời kỳ [[kháng chiến chống Pháp]] ([[1945]] - [[1954]]).
988

lần sửa đổi