Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

Nhược điểm của việc dùng các bản mẫu là chúng làm tăng gánh nặng cho [[máy chủ]] của [[Wikimedia]]. [[Mã nguồn]] rắc rối khiến chúng khó sửa chữa và khó dùng với những thành viên ít kinh nghiệm.
 
==Nhúng bản mẫu vào bài như thế nào?==
Đơn giản, với những bản mẫu không có tham số, khi soạn bài, bạn viết mã <code><nowiki>{{</nowiki>''Tên bản mẫu''<nowiki>}}</nowiki></code> vào mã nguồn của bài (bất cứ chỗ nào bạn muốn nội dung bản mẫu hiện ra trong bài). Ở đây <code><''Tên bản mẫu''</code> là phần tên nằm sau chữ "Bản mẫu:" của bản mẫu.
 
988

lần sửa đổi